Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyheder

29.10.2013 | Arctic Research Centre

Ældreboom udfordrer det grønlandske sundhedsvæsen

Grønland får flere og flere ældre. Ifølge Stig Andersen, leder af Center for Grønlandsforskning på Aalborg Universitetshospital, får sundhedsvæsenet sin sag for med at behandle dem. Af Helene Chéret, Dagens Medicin

29.10.2013 | Health and disease

Aarhus Universitet udforsker grønlændernes skrantende sundhed

For at finde forklaringer på, hvorfor grønlændernes sundhed skranter, sætter et nyt Center for Arktisk Sundhed ved Aarhus Universitet projekter i gang i Grønland. Centeret undersøger, hvordan miljø, genetik og livsstil spiller ind på udviklingen af kræft og andre sygdomme hos inuitbefolkningen. Af Helene Chéret Dagens Medicin

23.10.2013 | Arctic Research Centre

Skibstrafik i Arktis kan blive trussel for fiskeriet

Klimaforandringer og dermed mere skibstrafik, vil øge risikoen for indførsel af invasive arter i Arktis.

16.10.2013 | Arctic Research Centre

Blinde passagerer kan true fiskeriet i Arktis

Den øgede havtemperatur i år 2100 vil i sig selv betyde at antallet af mulige indslæbte arter med skibe mere end seks-dobles ved Svalbard. Det viser en ny undersøgelse med deltagelse fra Aarhus Universitet. Hvis man så lægger til, at antallet af skibe i Arktis mangedobles, er der god grund til at være på vagt, også på Grønland.

23.10.2013 | Arctic Research Centre, Environment, climate and energy

Havis i det palæoklimatiske system. Udfordringerne ved rekonstruktion af havis gennem geologiske parametre

Centre for Past Climate Studies, Institut for Geoscience, har sammen med Arctic Research Centre redigeret et bind om emnet i det internationale tidsskrift "Quaternary Science Reviews.

12.10.2013 | Arctic Research Centre

Vinter på forskningsstation Zackenberg

Siden 1996 har danske forskere drevet forskningsstationen Zackenberg i Nordøstgrønland, hvor de udfører målinger på de arktiske økosystemer. Biolog og fotograf Mads Forchhammer var med til at starte stationen op og er siden kommet der jævnligt. Blandt andet over 2 vintre i 2008 og 2012, hvor han lavede optagelserne til fotobogen "Zackenberg -…

09.10.2013 | Arctic Research Centre

Tundraen – en dark horse i Jordens klimaregnskab

Der ligger rigtigt meget kulstof i jorden under tundraen, som dækker de nordligste skovløse områder af kloden. Nye forskningsresultater fra Aarhus Universitet viser, at tundraens kulstof kan blive en kilde til CO2, når klimaet bliver varmere

08.10.2013 | Arctic Research Centre

Forandringer på klodens top

Aarhus Universitet spiller en central rolle i udforskningen af de store forandringer i Arktis. Det er en del af grundlaget for at træffe de nødvendige beslutninger de arktiske samfund står over for.

20.09.2013 | Environment, climate and energy

Klimaændringer fylder isbjørne med gift

Den smeltende is omkring Grønland har ændret isbjørnens fødevalg, viser ny forskning. Det betyder at de fyldes med større mængder miljøgifte, der nu truer isbjørnens eksistens.

20.09.2013 | Arctic Research Centre

Klimaændringer: Isbjørnen skifter til kost med flere miljøgifte

I løbet af de seneste 30 år har isbjørne i stigende grad skiftet ringsæler ud med grønlandssæler og klapmydser i deres kost. Det giver isbjørnen en større påvirkning af miljøgifte, fremgår det af en ny undersøgelse ledet af Aarhus Universitet.

Copyright David N. Thomas

10.09.2013 | Environment, climate and energy, Arctic Research Centre

Slim fra mikroalger trækker kulstof ud af polarhavet

Mikroskopiske isalger udskiller et slimlag, der transporterer kulstof til dybhavet. Med ny forskning fra Aarhus Universitet kan man nu vurdere betydningen af de små men vigtige slimproducerende organismer.

Billedtekst: Den højarktiske klimazone er hjemsted for et unikt og sårbart plante og dyreliv. Foto Signe Høgslund.

06.08.2013 | Arctic Research Centre, Environment, climate and energy

Rapport om biodiversiteten i Arktis skaber debat

252 forskere har samlet viden om dyre- og plantelivet i Arktis i en ny rapport, der udkommer til efteråret. Rapporten skaber allerede nu debat om Arktisk Råds handlekraft.

Forskerne har fulgt indholdet af forurenende stoffer i de østgrønlandske isbjørne gennem de seneste 30 år. De er bekymrede over fundet af perfluorerede forbindelser (PFAS) som akkumuleres i isbjørnen og nu også er fundet i dens hjerne. Foto: Rune Dietz, Aarhus Universitet.

23.07.2013 | Public/media, Arctic Research Centre

ALVORLIG MILJØGIFT GÅR I ISBJØRNENS HJERNE

Forskere fra Danmark og Canada er bekymrede over deres nye fund som viser, at giftige perfluorerede forbindelser krydser blod-hjerne barrieren hos isbjørne. På det seneste er forskerne dog begyndt at se et fald i forureningen med disse stoffer.

Medlem af Naalakkersuisut for Uddannelse, Forskning og Nordiske Anliggender, Nick Nielsen, og Danmarks Minister for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Morten Østergaard, sammen med HKH Kronprins Frederik i Zackenberg. Foto: Peter Bondo Christensen
Nick Nielsen takker Aage V. Jensens Fonde for overdragelse af forskningsstationen i Daneborg. Bagved i billedet står Leif Skov, bestyrelsesformand for Aage V. Jensens Fonde. Foto: Peter Bondo Christensen

05.07.2013 | Arctic Research Centre, Environment, climate and energy

Klimaforskningen i Arktis styrkes

Forskningsstationer doneret af VILLUM Fonden og Aage V. Jensens Fonde officielt overdraget til Grønlands Selvstyre og Aarhus Universitet i Nordøstgrønland.

28.06.2013 | Arctic Research Centre, Environment, climate and energy

Kronprinsen tager første spadestik til ny stor forskningssatsning i Arktis

Viser resultater 46 til 60 ud af 104

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 Næste