Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyheder

Ice algae. Photo: Maria Stenzel

18.06.2013 | Arctic Research Centre, Environment, climate and energy

New research project: Sea ice ecosystems: Ecological effects of a thinning snow cover

This project looks at microscopic algae that live in sea ice, which are important contributors to food webs in the Arctic.

06.06.2013 | Public/media, Arctic Research Centre

Dansk version af sammen nyhed.

test

04.06.2013 | Arctic Research Centre, Environment, climate and energy

Foruroligende ny viden om klimaændringer i Arktis

Den første tydelige sammenhæng mellem insektbestande og temperaturstigninger i Arktis er nu kortlagt af danske forskere. Professor kalder opdagelsen ’foruroligende’.

04.06.2013 | Arctic Research Centre, Environment, climate and energy

Trækkende havkrydser følges af chip

Den lille kjove flyver hvert år hele vejen fra den ene ende af jordkloden til den anden – og så tilbage igen. Arktiske fugles meget lange trækruter kan nu kortlægges ved at »ringmærke« dem med en lille chip, der sladrer om fuglens flugt.

03.06.2013 | Arctic Research Centre, Environment, climate and energy

KLIMAÆNDRINGER ER SKYLD I FÆRRE INSEKTER I ARKTIS

Det varmere klima i Arktis har medført at planterne blomstrer tidligere end før og samlet set i kortere tid. Dermed er der sket en forskydning i forhold til hvornår de bestøvende insekter er fremme. Forskere fra Aarhus Universitet kan nu påvise, at denne udvikling betydet bestanden af nogle bestøvende insekter er blevet halveret på 14 år.

Foto: Peter Bondo Christensen

07.06.2013 | Arctic Research Centre, Environment, climate and energy

Basiske oaser i et forsuret hav

Nyt forskningsprojekt under Arktisk Forskningscenter undersøger, om arktiske tangskove kan fungere som oaser for dyr med kalkholdige skaller. Dyr der ellers udfordres af klimaforandringernes forsuring af verdenshavene.

22.05.2013 | Arctic Research Centre, Environment, climate and energy

Unik forvaltningsplan for kortnæbbede gæs træder i kraft i år

Svalbard-bestanden af kortnæbbet gås fortsætter med at vokse i antal. Fuglene volder især i Norge og i Danmark skade på landbrugets afgrøder og truer sårbare tundraplanter på ynglepladserne på Svalbard. Bestanden er firedoblet på 40 år til over 80.000 individer.

Marit-Solveig Seidenkantz er netop udnævnt til professor ved Center for Past Climate Studies, Geoscience, Aarhus Universitet og er en del af Arktisk Forskningscenters ”advisory board” Foto: John Boserup.
Sedimetkerne der indeholder oldgamle skaller skal bores op fra havbundens dybe mudderlag. Her arbejdes der med borekernerne.
De smukke skaller har tidligere omsluttet levende foraminiferer. Hver enkelt foraminifer-art har en unik skalstruktur, og skallerne afslører derfor hvilke smådyr der levede på havbunden mange 1000 år tilbage i tiden.

22.05.2013 | Arctic Research Centre, Environment, climate and energy

1000-årige gamle skaller sladrer om dagens klima

Vi får mere regn. Klimaforandringerne giver tørke. Flere storme raserer i fremtiden. Klimaforandringerne stopper Golfstrømmen. Ja, fremtidens klima er til daglig debat i nyhedsstrømmen, og det er svært at vide hvilke påstande, der hviler på solide videnskabelige data.

De grønlandske børn er i fokus i en række af de nye forskningsprojekter. Fotograf: Peter Bondo Christensen.
Forandringen fra et fanger-samfund til et industrisamfund får stor indflydelse på folkesundheden. Fotograf: Peter Bondo Christensen

22.05.2013 | Arctic Research Centre, Health and disease

Ændringerne i Arktis påvirker folkesundheden

Et internationalt ekspert-team har netop defineret fremtidens forskningsindsats i arktiske sundhedsspørgsmål: Der skal spotlys på livsstilsændringerne.

18.05.2013 | Arctic Research Centre, Environment, climate and energy

Status over biodiversiteten i Arktis for første gang

Over 250 førende forskere fra det meste af verden har gennem de seneste seks år bidraget med deres viden og ekspertise til den første statusrapport for den samlede biologiske mangfoldighed i Arktis og de ændringer, som den undergår i disse år.

03.05.2013 | Arctic Research Centre, Environment, climate and energy

Ny ph.d.-studerende ved ARC

Rikke Reisner Hansen begynder 1. maj på et ph.d.-studium, der kan få selv gamle Darwin til at rotere af misundelse. Hun kaster sig ud i et dybt hul af mangel på helt basal viden om arktiske smådyr og deres økologi.

Foto: Mikael Sejr
Jakob Thyrring

22.04.2013 | Arctic Research Centre, Environment, climate and energy

Kulde og kemi: Nyt studie af blåmuslingernes fysiologi

Ph.d. studerende Jakob Thyrring fra Arktisk Forskningscenter undersøger, hvordan klimaforandringer og miljøfremmede stoffer påvirker blåmuslingerne i Arktis.

10.04.2013 | Arctic Research Centre, Environment, climate and energy

Havet varsler ændringer i klimaet

Arktisk perlemorsommerfugl (Boloria chariclea) er en af de nordligst forekommende sommerfuglearter. Den lever på den tørre tundra nord for polarcirklen. Flere andre arter af takvinger er begyndt at kolonisere nye områder længere mod nord, for eksempel i Arktisk Canada. Foto: Toke T. Høye

09.04.2013 | Arctic Research Centre, Environment, climate and energy

Insekter krydser grænser

Klimaændringer tvinger arktiske insekter til at flytte længere nordpå. Problematikken er emne for et særnummer af The Canadian Entomologist, samlet og redigeret af forsker fra Institut for Bioscience.

Team work cutting up sea ice cores and packing them to further laboratory studies at the Greenland Climate Research Center in Nuuk. Now ice thickness are reduced to 20-50 cm and melt ponds are forming on the sea ice surface. It can break up any day now.

08.04.2013 | Arctic Research Centre, Environment, climate and energy

Effects of melting sea ice

Canadian, Greenlandic and Danish scientists are working on thin ice these weeks to find out how microbes, nutrients, gases and carbon chemistry are affected when sea ice melts. Right now, sea ice is rapidly melting, and melt ponds build up on top of the sea ice. The research teams are focusing on how melting sea ice will reduce surface water…

Viser resultater 61 til 75 ud af 104

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 Næste