Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

De gode, de onde og de grusomme miner

ARC underviser i Nuuk

11.06.2014 | Signe Høgslund

Betoncentralens direktør Knud-Erik Mogensen fortæller om hvordan der er lavet tiltag for at reducere både støv- og støjproblemer.

Anders Mosbech sammenligner den for nyligt udgivne rapport Til gavn for Grønland med den nye grønlandske strategi for råstofområdet.

I den forløbne uge har tre ARC-forskere, David Boertmann, Anders Mosbech og Lis Bach, været i Nuuk for at undervise på kurset Management of Natural Resources på Grønlands Universitet, Ilisimatusarfik. Kurset var fordelt over to uger, hvor Pingortitaleriffik (Grønlands Naturinstitut) tog sig af de levende ressourcer i den første uge og ARC tog sig af de mineralske ressourcer i den anden.  Kurset var rettet mod samfundsvidenskabelige studerende og havde deltagelse af 12 studerende fra bachelor til PhD niveau.

Undervisningen omfattede den grønlandske måde at miljøforvalte både efterforsknings- og udvindingsaktiviteter med eksempler fra både nuværende og gamle aktiviteter, som f.eks. ’de gode de onde og de grusomme’ miner, hvor de gode eksempler omfatter nutidens nu lukkede miner, hvori miljøreguleringen har været integreret fra begyndelsen. I løbet af ugen var der indlæg fra Lonnie Wilms direktøren det for nylig oprettede oliespildsbekæmpelsesfirma Greenland Oilspill Response og en ekskursion til den lokale mine - Betoncentralens stenbrud tæt på byen - som et eksempel på simpel mineraludvinding med dertil hørende miljøregulering.

Arctic Research Centre