Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyheder

28.01.2014 | Arctic Research Centre

Månesyge rådyr og drillesyge sæler

Den 3. temadag om vildtforskning og bestandsforvaltning på Aarhus Universitet samler rekordmange deltagere.

21.01.2014 | Arctic Research Centre

Droner skal kortlægge den arktiske vegetation

Arktis er et af de steder på Jorden, hvor vegetationen forventes at ændre sig mest de næste hundrede år som følge af de stigende temperaturer. Bl.a. regner forskerne med, at der kommer flere buske på den arktiske tundra.

Lektor Nicolaj Krog Larsen fra Institut for Geoscience og Arktisk Forskningscenter (t.v.) indsamler sedimentkerner fra søer tæt ved randen af indlandsisen for at studere, hvordan indlandsisen reagerede på klimaændringer tidligere i klodens historie.

17.01.2014 | Arctic Research Centre

Grundfjeld og søbund fortæller om isens afsmeltning

Lektor Nicolaj Krog Larsen fra Institut for Geoscience og Arktisk Forskningscenter har netop fået tildelt 7,0 millioner kroner fra VILLUM FONDEN. Pengene skal bruges til et stort forskningsprojekt, der undersøger hvordan indlandsisens har reageret på naturlige klimavariationer i det nordøstlige Grønland gennem de seneste 10.000 år.

17.01.2014 | Arctic Research Centre

Grøde i Grønlands-forskningen

Nye initiativer til forskning i hav, søer, land, atmosfære, hav-is, gletsjere, indlandsis, klædedragter, naturressourcer og folkesundhed

Lektor Kai Finster fortæller om hvilken betydning bakterier i luften har for klimaforandringerne i Grønland. Foto: Peter Bondo Christensen
Ph.d.-studerende Rikke Reisner Hansen viser edderkopper fra tundraen ved Kobbe Fjord. Foto: Peter Bondo Christensen
Ph.d.-studerende Jacob Thyrring beretter om sine målinger på blåmuslinger fra Grønland. Foto: Peter Bondo Christensen

16.01.2014 | Arctic Research Centre

TV-udsendelse om ARC

Udsendelse om ARC's forskningsaktiviteter i serien IQ.

14.01.2014 | Arctic Research Centre

Ny bog viser 80 års klimaændringer set fra luften

En ny bog med flotte før-og-nu billeder fra Grønland viser, hvordan gletscherne og Indlandsisen har forandret sig i de forgangne 80 år. Bogen "Indlandsisen - 80 års klimaændringer set fra luften" er blevet til med deltagelse fra blandt andre geolog Nicolaj Krog Larsen fra Aarhus Universitet.

Fugle i vandkanten: Når strandenge forsvinder i Europa får den lysbuede knortegås og en række andre vandfugle mindre føde. Det er en stigende trussel for flere arter (Foto: Kevin K. Clausen)
Knortegæs og andre arktiske ynglefugle flyver op til 3000 kilometer non-stop for at nå ynglepladserne i nord. Det kræver masser af føde og energi inden flyveturen (Foto: Kevin K. Clausen)

13.01.2014 | Arctic Research Centre

Knortegæs i klimaklemme

Planteædende kystfugle er under pres. Strandengene plejes ikke mere gennem naturlig afgræsning og med stigende temperaturer stiger vandstanden. Livgivende strandenge forsvinder med drastisk tempo år efter år. Det betyder mindre føde og energi til trækfuglene, før de flyver nordpå mod deres arktiske ynglepladser.

Tongrass National Forest, Alaska. Forskerne forudsiger, at skov som denne kan vokse i den sydlige del af Grønland i fremtiden. Foto: John Schoen Anchorage.

06.01.2014 | Arctic Research Centre

Global opvarmning gør kloden mere og mere grøn

Forskere fra Aarhus Universitet har bl.a. studeret satellitbilleder og ser tydeligt, at Jorden generelt er i gang med at blive grønnere. Især på de nordlige egne breder buske og træer sig på tundraen. Allerede i dag er der områder på den nordlige halvkugle, hvor vegetationen i dag ligner den, der for 30 år siden lå fire-seks grader længere sydpå…