Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

News

2021.02.05 | Arctic Research Centre

Recycling of aquaculture wastewater and sediment for sustainable corn and water spinach production

New publication by Tra Van Tung, Quoc Ba Tran, Nguyen Thi Phuong Thao, Le Quoc Via Tran Thi Hieu, Son Led Nguyen Quang Tuan, Christian Sonne, Su Shiung LamgL, Thanh Haia Quyet Van Le

2021.02.05 | Arctic Research Centre

Phytoremediation of radionuclides in soil, sediments and water

New publication by Lijun Yana, Quyet Van Leb, Christian Sonne et. al

Når foråret sætter ind i Arktis begynder den meter-tykke havis at smelte. Smeltevandsøer på isens overflade bringer så meget sollys ned i det underliggende hav, at mixotrofe planktonalger begynder at vokse voldsomt. Gennem en ca. 9 dags periode kan planktonalgerne under isen producere op til halvdelen af den samlede årlige plantonproduktion i den højaktiske fjord, Young Sund i Nordøst Grønland. Flere mixotrofe alger er giftige. (Foto: Lars Chresten Lund-Hansen og Dorte H. Søgaard)

2021.02.03 | Arctic Research Centre

Potentielt giftige planktonalger kan spille en afgørende rolle i fremtidens Arktis

I takt med at havisen skrumper ind i Arktis, sker der ændringer i havets planktonsamfund, der producerer føde til hele den marine fødekæde. Ny forskning viser nu, at en potentielt giftig planktonalge, der både laver fotosyntese og optager føde, kan blive en vigtig spiller i det arktiske hav, når havisen i fremtiden bliver tyndere og tyndere.

2021.02.03 | Arctic Research Centre

Quantifying behavior and life history events of an Arctic ungulate from year-long continuous accelerometer data

New publication by Chimienti, Marianna; van Beest, Floris; Beumer, Larissa Teresa; Desforges, Jean-Pierre; Hansen, Lars Holst; Stelvig, Mikkel; Schmidt, Niels Martin.

Under GIOS-projektet bliver automatiserede målestationer sat op i og omkring Grønland for at måle ændringer i atmosfæren, på indlandsisen, på land, i søer, floder, fjorde og i havet. En del af målestationerne bygges i mobile containere, der kan flyttes fra sted til sted. De kobles alle til vindmøller og solceller, der gør dem i stand til at foretage målinger og sende data via satellit året rundt. Her er målestationen placeret på indlandsisen nær Tasiilaq, Østgrønland. Foto: Andreas Ahlstrom.
En automatiseret målestation opsat ved forskningsstationen Zackenberg i Nordøstgrønland. Foto: Marcin Jackovicz-Korczynski.
Til at måle forholdene i havet rundt omkring Grønland bygger og udsætter GIOS projektet er række lette og billige profilerende bøjer, der automatiske kører op og ned gennem havet og sender data via satellitter, når bøjen er i overfladen. Her afprøves en af bøjerne ud for Ella Ø i Østgrønland. Foto: Lucas Sandby.

2021.02.03 | Arctic Research Centre

Aarhus Universitet i spidsen for storstilet fælles arktisk indsats i Rigsfælleskabet

Uddannelses- og Forskningsministeriet har netop bevilget knap 37 millioner kroner til en målrettet indsats, der skal udrede betydningen af klimaforandringer i det arktiske miljø, hvor hurtigt ændringerne sker og hvordan de påvirker resten af kloden. Projektet knytter alle rigsfællesskabets arktiske aktører sammen i ét netværk.

Showing results 16 to 20 of 20

Previous 1 2