Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

News

2021.02.05 | Arctic Research Centre

Recycling of aquaculture wastewater and sediment for sustainable corn and water spinach production

New publication by Tra Van Tung, Quoc Ba Tran, Nguyen Thi Phuong Thao, Le Quoc Via Tran Thi Hieu, Son Led Nguyen Quang Tuan, Christian Sonne, Su Shiung LamgL, Thanh Haia Quyet Van Le

2021.02.05 | Arctic Research Centre

Phytoremediation of radionuclides in soil, sediments and water

New publication by Lijun Yana, Quyet Van Leb, Christian Sonne et. al

Når foråret sætter ind i Arktis begynder den meter-tykke havis at smelte. Smeltevandsøer på isens overflade bringer så meget sollys ned i det underliggende hav, at mixotrofe planktonalger begynder at vokse voldsomt. Gennem en ca. 9 dags periode kan planktonalgerne under isen producere op til halvdelen af den samlede årlige plantonproduktion i den højaktiske fjord, Young Sund i Nordøst Grønland. Flere mixotrofe alger er giftige. (Foto: Lars Chresten Lund-Hansen og Dorte H. Søgaard)

2021.02.03 | Arctic Research Centre

Potentielt giftige planktonalger kan spille en afgørende rolle i fremtidens Arktis

I takt med at havisen skrumper ind i Arktis, sker der ændringer i havets planktonsamfund, der producerer føde til hele den marine fødekæde. Ny forskning viser nu, at en potentielt giftig planktonalge, der både laver fotosyntese og optager føde, kan blive en vigtig spiller i det arktiske hav, når havisen i fremtiden bliver tyndere og tyndere.

2021.02.03 | Arctic Research Centre

Quantifying behavior and life history events of an Arctic ungulate from year-long continuous accelerometer data

New publication by Chimienti, Marianna; van Beest, Floris; Beumer, Larissa Teresa; Desforges, Jean-Pierre; Hansen, Lars Holst; Stelvig, Mikkel; Schmidt, Niels Martin.

Under GIOS-projektet bliver automatiserede målestationer sat op i og omkring Grønland for at måle ændringer i atmosfæren, på indlandsisen, på land, i søer, floder, fjorde og i havet. En del af målestationerne bygges i mobile containere, der kan flyttes fra sted til sted. De kobles alle til vindmøller og solceller, der gør dem i stand til at foretage målinger og sende data via satellit året rundt. Her er målestationen placeret på indlandsisen nær Tasiilaq, Østgrønland. Foto: Andreas Ahlstrom.
En automatiseret målestation opsat ved forskningsstationen Zackenberg i Nordøstgrønland. Foto: Marcin Jackovicz-Korczynski.
Til at måle forholdene i havet rundt omkring Grønland bygger og udsætter GIOS projektet er række lette og billige profilerende bøjer, der automatiske kører op og ned gennem havet og sender data via satellitter, når bøjen er i overfladen. Her afprøves en af bøjerne ud for Ella Ø i Østgrønland. Foto: Lucas Sandby.

2021.02.03 | Arctic Research Centre

Aarhus Universitet i spidsen for storstilet fælles arktisk indsats i Rigsfælleskabet

Uddannelses- og Forskningsministeriet har netop bevilget knap 37 millioner kroner til en målrettet indsats, der skal udrede betydningen af klimaforandringer i det arktiske miljø, hvor hurtigt ændringerne sker og hvordan de påvirker resten af kloden. Projektet knytter alle rigsfællesskabets arktiske aktører sammen i ét netværk.

Foråret kommer tidligere og tidligere i Arktis og sætter gang i et kompliceret samspil mellem insekter og planter (Foto: Toke T. Høye)
En arktisk høsommerfugl skal nå at formere sig gennem den korte arktiske sommer (Foto: Rikke R. Hansen)

2021.01.18 | Arctic Research Centre

Ingen insektkrise i Arktis - endnu

Klimaændringerne er mere markante i Arktis end noget andet sted på jorden, hvilket vækker bekymring for, hvordan dyrelivet skal klare sig. Et nyt studie viser, at sjældne insekter er i tilbagegang og antyder dermed, at klimaændringerne vil favorisere de almindeligste arter.

Kameraer, der moniterer insekter på tundraen i Østgrønland (Foto: Toke T. Høye)
Plante-bestøver samspil kan kortlægges ud fra billeder (Foto: Hjalte M.R. Mann)

Automatisk lysfælde hvor natsommerfugle kan blive identificeret med computervision og deep learning (Foto: Toke T. Høye and Kim Bjerge)

2021.01.13 | Arctic Research Centre

Kunstig intelligens sætter fokus på insekternes liv

Forskere forener kunstig intelligens og avancerede computerteknologi med biologisk ’know how’ til at bestemme insekter med overmenneskelig hastighed. Det åbner helt nye muligheder for at beskrive ukendte arter og følge med i insekternes liv og levned gennem mange år.

2021.01.12 | Arctic Research Centre

Climate change and long-term shifts in phenology and community dynamics of Arctic plants and arthropods

Applications are invited for a PhD fellowship/scholarship at Graduate School of Technical Sciences, Aarhus University, Denmark, within the Bioscience programme. The position is available from 1 May 2021 or later.

2021.01.12 | Arctic Research Centre

Deep learning and computer vision will transform entomology

New publication by Toke T. Høye, Johanna Ärje, Kim Bjerge, Oskar L. P. Hansen et al.

2021.01.12 | Arctic Research Centre

Understanding Regional and Seasonal Variability Is Key to Gaining a Pan-Arctic Perspective on Arctic Ocean Freshening

New publication by Kristina A. Brown, Johnna M. Holding, and Eddy C. Carmack

2021.01.12 | Arctic Research Centre

An Automated Light Trap to Monitor Moths (Lepidoptera) Using Computer Vision-Based Tracking and Deep Learning

New publication by Kim Bjerge, Jakob Bonde Nielsen, Martin Videbæk Sepstrup, Flemming Helsing-Nielsen, and Toke Thomas Høye

2021.01.11 | Arctic Research Centre

Quantifying energetic and fitness consequences of seasonal heterothermy in an Arctic ungulate

New publication by Jean‐Pierre Desforges Floris M. van Beest Gonçalo M. Marques Stine H. Pedersen Larissa T. Beumer Marianna Chimienti Niels Martin Schmidt

2021.01.11 | Arctic Research Centre

Mid to late-Holocene sea-surface temperature variability off north-eastern Newfoundland and its linkage to the North Atlantic Oscillation

New publication by Lisa C Orme, Arto Miettinen, Marit-Solveig Seidenkrantz, Kirsi Tuominen, Christof Pearce, Dmitry V Divine, Mimmi Oksman, Antoon Kuijpers

2021.01.11 | Arctic Research Centre

Behavioural responses of breeding arctic sandpipers to ground-surface temperature and primary productivity

New publication by Nicolas Meyer, Loïc Bollache, Matthias Galipaud, Jérôme Moreau, et al.

2021.01.11 | Arctic Research Centre

Spatio-temporal changes in ocean conditions and primary production in Baffin Bay and the Labrador Sea

New publication by D.W. Krawczyk, A. Kryk, S. Juggins, A. Burmeister, C. Pearce, M.-S. Seidenkrantz, M. Moros, J. L. Høyer, A. Kuijpers, A. Witkowski

Showing results 76 to 90 of 814

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next