Aarhus Universitets segl

Aarhus Universitet ligger i absolut top i Rigsfællesskabet arktiske forskning

En række institutioner har i 2020 øget antallet af årsværk i væsentlig grad ift. 2013. Det drejer sig blandt andet om Aarhus Universitet med henholdsvis 26 (19 pct.) årsværk.

Citat fra kortlægningen:

De største aktører i 2020 målt på antal årsværk var Aarhus Universitet og Københavns Universitet. Disse repræsenterede tilsammen 45 pct. af alle årsværk inden for området. De to største ikke-universitære forskningsinstitutioner var De Nationale Geologiske Undersøgelser (GEUS) og Grønlands Naturinstitut, der tilsammen beskæftigede 22 pct. af alle polarårsværk.

En række institutioner har i 2020 øget antallet af årsværk i væsentlig grad ift. 2013. Det drejer sig blandt andet om Aarhus Universitet med henholdsvis 26 (19 pct.) årsværk, The Faroe Marine Research Institute (FAMRI) med 15 (63%) samt Københavns Universitet med 14 (12 pct.).

Aarhus Universitets polarforskning koordineres af universitetets Arktiske Forsknings-center. I alt beskæftigede 160 årsværk, fordelt på 13 institutter, sig med polarforskning i 2020. Særlig stor aktivitet inden for området havde Institut for Biologi, Institut for Bioscience og Institut for Miljøvidenskab.

Læs mere i "Kortlægning af polarforskning i Rigsfællesskabet"