Aarhus Universitets segl

Arktiske nationer samarbejder om ny tværfaglig naturvidenskabelig uddannelse i Nuuk

Fransk, belgisk, engelsk, grønlandsk, dansk. Gange, laboratorier og mødelokaler kommer til at summe af forskellige sprog på Grønlands Naturinstitut, når et nyt naturvidenskabeligt uddannelsestiltag sættes i gang d. 13. februar.

[Translate to Dansk:] In spring, the Greenland Institute of Natural Resources in Nuuk will welcome international students who are keen to gain more knowledge about Arctic conditions. Photo: Lars Malta Rasmussen.
[Translate to Dansk:] Sanna – the new research vessel of the Greenland Institute of Natural Resources – will act as basis for one of the new natural-scientific courses in Nuuk. Photo: Leiff Josefsen.

Universitetsstuderende fra hele verden påbegynder nu på Grønlands Naturinstitut det første af seks forskellige kurser der omfatter miljø, økologi, samfund og klima i Arktis.

Sammen med Aarhus Universitet og University of Manitoba, Canada, stiller Grønlands Naturinstitut lærerkræfter og faciliteter til rådighed til et uddannelsesforløb, der skal give universitetsstuderende ekspertise inden for arktisk klima, økologi, strategi og samfundsforhold.

De tre institutioner påbegyndte i 2012 samarbejdet ’Arctic Science Partnership’. Et samarbejder, som nu også fører til et internationalt uddannelsesforløb på kandidatniveau i Nuuk.

Direkte kontakt med elementerne

”De seks kurser, vi udbyder gennem det næste halve år, er første skridt i en proces mod en egentlig naturvidenskabelig uddannelse med fast base i Grønland”, fortæller Klaus Nygaard, direktør for Grønlands Naturinstitut.

Det første kursus er et kandidatkursus om den snedækkede havis. Atten studerende kommer til Nuuk for i praksis at arbejde med havisen. Kurset giver de studerende kendskab til de mange forskellige egenskaber havisen har og hvilken rolle havisen betyder for det globale klima. 

Senere på året udbydes et kursus om arktiske marine økosystemer, hvor de studerende skal ud og sejle med Naturinstitutters nye forskningsskib ’Sanna’. Sammen med tre forskere fra Grønlands Naturinstitut vil de studerende på et længere togt indsamle data helt fra bunden af Nuup Kangerlua og ud til Fyllas Banke.

Viden forankres lokalt

”Vi vil gerne sikre, at den viden, det internationale forskerhold opnår om Arktis, også forankres lokalt i Arktis. Det er hele ideen bag uddannelsesindsatsen” siger Dorte Haubjerg Søgaard, der er uddannelseskoordinator på Naturinstituttet i Nuuk og som vil være den gennemgående koordinator af uddannelsesprogrammet.

Og derfor er holdet bag uddannelserne særligt glade for at to af de studerende er fastboende i Nuuk.

Mala Broberg, der bor i Nuuk og for tiden arbejder på Grønlands Naturinstitut, får bl.a. med dette kursus mulighed for at fortsætte sin uddannelse. Kurset giver ham en særlig viden om de arktiske økosystemer og gør det muligt for ham senere at færdiggøre sin uddannelse som biolog.

De to studerende fra Nuuk er blandt en gruppe på otte, der bruger det næste halve år på at uddanne sig gennem alle seks kurser. De får en ny og grundig viden indenfor emner som sne, is, havet, mineraler, rådgivning og lovgivning.

Og som en ekstra bonus er de syv studerende også sikret en bolig i Nuuk, hvor de skal bo sammen med andre studerende fra Ilisimatusarfik (Grønlands Universitet).

”Vi er meget taknemmelige for at selvstyret gennem afdelingen for uddannelse har gjort det muligt at skaffe bolig til de syv studerende. Det er en kæmpe håndsrækning for hele projektet,” siger Lise Lotte Sørensen, uddannelseskoordinator ved Arktisk forskningscenter, Aarhus Universitet

Tæt samarbejde med gymnasiet i Nuuk

På det første kursus om havisens fysik og kemi deltager også to elever fra gymnasiet i Nuuk, der skal skrive deres 3.g-opgave om netop havis.

I det hele taget bliver gymnasiet tæt knyttet til den nye uddannelse. Dels kan alle naturfagslærer på gymnasiet deltage i den forelæsningsrække, der kommer under kurset. Dels er der aftalt en mentorordning mellem gymnasieeleverne fra 3.g og de universitetsstuderende.

Mentorordningen gavner begge veje. De studerende vil stimulere gymnasieeleverne til en yderlig interesse for naturvidenskab mens gymnasieeleverne skal introducere de studerende til grønlandske skikke og traditioner.

”Vi håber det vil skabe værdifulde venskaber, som bliver til stor gavn for de grønlandske gymnasieelevers fremtidige uddannelsesforløb,” siger Dorte Haubjerg Søgaard.

Alle interesserede kan gennem det næste halve år følge de studerendes arbejde gennem indlæg på instagram og på Grønlands Naturinstituts hjemmeside: www.natur.gl.

Yderlige oplysninger:

Dorte Haubjerg Søgaard, Uddannelseskoordinator, Grønlands Naturinstitut. Tlf (+299) 361238, mail: DoSo@natur.gl

Liselotte Sørensen, Uddannelseskoordinator, Arktisk Forskningscenter, Aarhus Universitet. Tlf.: (+45) 8715 6417; mail: lls@bios.au.dk