Aarhus Universitets segl

Grundfjeld og søbund fortæller om isens afsmeltning

Lektor Nicolaj Krog Larsen fra Institut for Geoscience og Arktisk Forskningscenter har netop fået tildelt 7,0 millioner kroner fra VILLUM FONDEN. Pengene skal bruges til et stort forskningsprojekt, der undersøger hvordan indlandsisens har reageret på naturlige klimavariationer i det nordøstlige Grønland gennem de seneste 10.000 år.

[Translate to Dansk:] Assistant professor Nicolaj Krog Larsen from Department of Geoscience and the Arctic Research Center (to the left) gathers sediment cores from lakes close to the edge of the inland ice to study how the inland ice reacted to climate changes earlier in the history of the world.

Store gletschere

”Vi fokuserer arbejdet på tre store udløbsgletschere i Nordøstgrønland: Nioghalvfjerdsfjorden, Storstrømmen og Zachariae. De repræsenterer én stor isstrøm, der er mere end 600 km lang, og som alene står for ca. 7% af den nuværende massetab fra indlandsisen”, fortæller Nicolaj Larsen.

Forskerne har udviklet nye teknikker til at datere alderen på grundfjeldet.

”Vi kan måle, hvor lang tid klipper har været eksponeret til kosmisk stråling fra atmosfæren, og vores ide er at kortlægge, hvor hurtigt indlandsisen smeltede tilbage efter afslutningen af sidste istid” siger Nicolaj Larsen.

Nicolaj Larsen og hans forskerteam skal endvidere indsamle sedimentkerner af søer, der ligger i den såkaldte randzone - meget tæt på indlandsisen. Her kan de undersøge, hvordan klimaet og isranden har fluktueret i de seneste 10.000 år.

”Sedimentkernerne er særligt interessante, idet de giver viden om, hvordan indlandsisen reagerede for ca. 5-8.000 år siden i et klima, der var varmere end i dag. Noget, man ikke før har været i stand til” siger Nicolaj Larsen

Iskappemodel

”De nye data skal bruges som input i en ’iskappemodel’, der fortæller os, hvor meget indlandsisen smeltede tilbage under den seneste varmeperiode og derved bidrog til globale havniveauændringer. Disse resultater vil vise, hvor sensitiv indlandsisen var på naturlige klimavariationer, og det kan bruges som en rettesnor for, hvad vi må forvente i fremtiden som følge af global opvarmning” siger Nicolaj Larsen.

Afsmeltningen af de store gletschere bidrager meget betydeligt til den globale havniveaustigning, som forventes at stige med op til en meter inden for de næste hundrede år.

Logistisk er det ikke nemt noget nemt sted, forskerne har valgt at arbejde. Det kræver adgang til en helikopter, der kan fragte gods, udstyr, proviant og telte til de ufremkommelige steder. Og forskerne er glade for den nye forskningsstation ved Station Nord, som Aarhus Universitet driver. Især i 2015-2016 bliver der megen aktivitet på Station Nord, hvorfra projektets hovedindsats i Nordøstgrønland finder sted.

Kontakt: Lektor Nicolaj Krog Larsen, Institut for Geoscience, Aarhus Universitet, mail: nkl@geo.au.dk, tlf. 87156412 / 28992586