Aarhus Universitets segl

Ny ph.d.-studerende ved ARC

Rikke Reisner Hansen begynder 1. maj på et ph.d.-studium, der kan få selv gamle Darwin til at rotere af misundelse. Hun kaster sig ud i et dybt hul af mangel på helt basal viden om arktiske smådyr og deres økologi.

Sammen med sin vejleder seniorforsker Toke Thomas Høye har Rikke sat sig for, at undersøge, hvordan arktiske invertebrater reagerer på klimaforandringerne. Arktiske edderkopper, dagsommerfugle, hvepse – ja, en stort set ubeskrevet verden bliver nu bragt under luppen.

”Invertebraterne er vekselvarme og indtager omgivelsernes temperatur. De er derfor nogle af de organismer, der er mest udsatte, når klimaet forandrer sig. Og det er slående, hvor lidt vi ved om denne vigtige gruppe af dyr. Vi ved for eksempel ikke, hvilke værtsplanter, larverne fra en lang række sommerfugle bruger og kan derfor ikke forudsige, hvad der sker med dette specifikke led af fødekæden”, fortælle Rikke Reisner Hansen.

Rikkes første store indsats i felten bliver under den kommende fælles kampagne i Godthåbsfjorden, der foregår i regi af det arktiske forskningscenter. Fra sidst i juni til midten af august vil Rikke stå for de første systematiske indsamlinger af planter og dyr i Grønland. Det sker på en række lokaliteter langs Godthåbsfjorden og under ph.d.-studiet bliver det meste af Grønland inddraget. Målet bl.a. at beskrive den geografiske udbredelse af en lang række forskellige arter og modellere hvordan kommende forandringer i klimaet vil påvirke dem.