Aarhus Universitets segl

De gode, de onde og de grusomme miner

ARC underviser i Nuuk

[Translate to Dansk:] Director of Betoncentralen Knud-Erik Mogensen informs about initiatives introduced to reduce both dust and noise.
[Translate to Dansk:] Anders Mosbech compares the recently published report Til gavn for Grønland (For the benefit of Greenland) with the new Greenland strategy for the mineral resources market.

I den forløbne uge har tre ARC-forskere, David Boertmann, Anders Mosbech og Lis Bach, været i Nuuk for at undervise på kurset Management of Natural Resources på Grønlands Universitet, Ilisimatusarfik. Kurset var fordelt over to uger, hvor Pingortitaleriffik (Grønlands Naturinstitut) tog sig af de levende ressourcer i den første uge og ARC tog sig af de mineralske ressourcer i den anden.  Kurset var rettet mod samfundsvidenskabelige studerende og havde deltagelse af 12 studerende fra bachelor til PhD niveau.

Undervisningen omfattede den grønlandske måde at miljøforvalte både efterforsknings- og udvindingsaktiviteter med eksempler fra både nuværende og gamle aktiviteter, som f.eks. ’de gode de onde og de grusomme’ miner, hvor de gode eksempler omfatter nutidens nu lukkede miner, hvori miljøreguleringen har været integreret fra begyndelsen. I løbet af ugen var der indlæg fra Lonnie Wilms direktøren det for nylig oprettede oliespildsbekæmpelsesfirma Greenland Oilspill Response og en ekskursion til den lokale mine - Betoncentralens stenbrud tæt på byen - som et eksempel på simpel mineraludvinding med dertil hørende miljøregulering.