Aarhus University Seal

Et Arktis i forvandling kræver planlægning

Øget skibstrafik, mindre fangst, flere turister, vildere vejr med flere ulykker til følge og invasion af nye arter. Det er nogle af de problemer, Grønland står over for i fremtiden. En ny rapport giver nu gode råd til at håndtere forandringerne.

Foto: Knud Falk

Klimaet og verdensøkonomien forandrer sig. I Arktis går det ekstra stærkt. Det er derfor et vigtigt spørgsmål hvordan man bedst kan forberede sig på fremtiden.

Arktisk Råd har derfor igangsat en tværfaglig vurdering af muligheder for tilpasning til et Arktis i forandring og et af pilotområderne er Baffin Bugten og Davis Strædet med tilstødende landområder (Vestgrønland og det østlige arktiske Canada).

Arktisk Forskningscenter på Aarhus Universitet har sammen med Grønlands Naturinstitut og Universitet Laval i Canada ledet det omfattende arbejde, hvor analyserne publiceres i AMAP-rapporten ‘Adaptation Actions for a Changing Arctic: Perspectives from the Baffin Bay/Davis Strait Region’ der netop er offentliggjort.

AMAP er en af seks arbejdsgrupper under Arktisk Råd.

Alle aktører med på råd

I Grønland blev projektet indledt med workshops med aktører og forvaltere fra industri, fiskeri, ngo’er, Selvstyret og kommuner, der førte til syv udvalgte temaer til videre studier. Temaerne var levende ressourcer, råstofudnyttelse, skibsfart, infrastruktur, turisme, sundhed og uddannelse.

For hvert tema har en forfattergruppe med forskere fra Grønland, Danmark og Canada udarbejdet analyser af status og tendenser samt forslag til hvordan samfundet bedst ruster sig til fremtiden - både til de kommende år men også op til 50 år ud i fremtiden.

Arbejdet i Grønland har været ledet af Arktisk Forskningscenter på Aarhus Universitet og klimaforskningscenteret på Grønlands Naturinstitut, med deltagelse fra Ilisimatusarfik (Grønlands Universitet), Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), Aalborg Universitet, Danmarks Teknologiske Universitet (DTU), Københavns Universitet samt en række canadiske Universiteter.

En bred vifte af forslag

”Arbejdet har været udfordrende. Der er kæmpe usikkerheder på klimaudviklingen og ikke mindst på verdensøkonomien. Og det har været nyt både for Arktisk Råd og for mange forskere at arbejde så meget på tværs af discipliner om fælles analyser og forslag,” fortæller forsknings- og rådgivningschef Anders Mosbech, Aarhus Universitet, der som co-chair har stået i spidsen for arbejdet.

Forslagene er en blanding af helt konkrete tiltag, som f.eks. forskrifter til byggeri, der tager højde for at permafrosten tør.

Andre forslag skal gøre samfundet mere robust overfor en uforudsigelig fremtid og sikre bedre boligstandard, bedre uddannelsesniveau ligesom der er forslag om en katastrofefond, der f. eks. skal støtte fåreavlere ramt af tørke.

I september afholdes der en række workshops i Nuuk, hvor rapportens forslag og overvejelser bliver fremlagt.

Arbejdet har modtaget støtte fra Miljøstyrelsens ”Miljøstøtte til Arktis (DANCEA)”

Se hele rapporten her: https://www.amap.no/documents/doc/Adaptation-Actions-for-a-Changing-Arctic-Perspectives-from-the-Baffin-BayDavis-Strait-Region/1630

 

Yderligere oplysninger:

Anders Mosbech, Forsknings- og rådgivningschef, DCE og Arktisk Forskningscenter, Aarhus Universitet, mail: amo@bios.au.dk; tlf.: +45 294 40203 og Malene Simon, Afdelingschef Grønlands Klimaforskningscenter mail: masi@natur.gl tlf. +299 361250