Aarhus University Seal

Flot international evaluering af Arktisk Forskningscenter ved Aarhus Universitet / Impressive international evaluation of the Arctic Research Centre at Aarhus University

Et internationalt panel kalder Arktisk Forskningscenter for ’det danske flagskib indenfor arktisk klimaforskning / The Arctic Research Centre is a ‘Danish flagship in Arctic climate research' according to an international evaluation panel.

DANSK (See English below)::

Et internationalt panel kalder Arktisk Forskningscenter for ’det danske flagskib indenfor arktisk klimaforskning’ og anbefaler en fast og klar finansiering af centeret, så det kan opretholde sin internationale position indenfor forskning, undervisning og rådgivning for internationale organisationer som eksempelvis IPCC, AMAP og CAFF.

Som et af de interdisciplinære centre ved Aarhus Universitet har tre internationale forskere netop gennemført en evaluering af Arktisk Forskningscenter (ARC), der blev etableret ved Aarhus Universitet i 2012. ARC fik i 2017 gennem en mindre bevilling forlænget sin støtte som et af de interdisciplinære centre ved Faculty of Natural Sciences.

Panelet peger på, at ARC har en stærk ledende international og interdisciplinær profil, der har fokus på den smeltende is ved polerne og den effekt det har på det globale klima og de arktiske økosystemer - herunder den arktiske befolkning.

Som et par af højdepunkterne peger evalueringspanelet blandt mange emner bl.a. på, at ARC siden 2017 har:

  • modtaget mere end 100 millioner kr. fra eksterne bevillinger,
  • publiceret mere end 600 videnskabelige publikationer i højt estimerede internationale tidsskrifter,
  • opstartet en naturvidenskabelig uddannelse i Nuuk,
  • igangsat et nationalt (The Arctic Gateway Isaaffik - isaaffik.org; GIOS - gios.org) og internationalt samarbejde (Arctic Science Partnership - www.asp-net.org) omkring Arktis,
  • ydet væsentlige bidrag til eksempelvis IPCC og AMAP (Arctic Monitoring and Assessment Programme).

Panelet understreger endvidere i deres evalueringsrapport, at man ikke må undervurdere ARC bidrag til en ’exceptionel infrastruktur og et interdisciplinært forskningsmiljø’ og skriver direkte at ’ de frø der er sået gennem de senere år må forventes at give et stort udbytte i årene, der kommer’.

Rådet fra evalueringspanelet er, at Aarhus Universitet sikrer en fast og stabil økonomisk støtte af Arktisk Forskningscenter for at sikre et fortsat markant internationalt fingeraftryk fra centeret og panelet peger på, at ARC lige nu kører mange aktiviteter trods en meget moderat basisbevilling.

 

ENGLISH:

The Arctic Research Centre is a ‘Danish flagship in Arctic climate research' according to an international evaluation panel. The panel recommends stable and permanent funding of the centre, so that it can maintain its international position within research, teaching and consultancy for international organisations such as the IPCC, AMAP and CAFF.

As one of the interdisciplinary centres at Aarhus University, the Arctic Research Centre (ARC), which was established at Aarhus University in 2012, has just been through an evaluation by three international researchers. In 2017, through a small grant, ARC’s funding was extended to continue its activities as an interdisciplinary centre at the Faculty of Natural Sciences.

The panel emphasised that ARC has a strong leading international and interdisciplinary profile focusing on the melting ice at the poles and its effect on the global climate and Arctic ecosystems – including the Arctic population.

Some of the highlights pointed out by the evaluation panel are that, since 2017, ARC has:

  • received more than DKK 100 million in external grants,
  • published more than 600 scientific publications in highly reputed international journals,
  • started up a natural science degree programme in Nuuk,
  • launched a national collaboration (the Arctic Gateway Isaaffik - isaaffik.org; GIOS - gios.org) and an international collaboration (the Arctic Science Partnership - www.asp-net.org) about the Arctic,
  • made significant contributions to the IPCC and AMAP (the Arctic Monitoring and Assessment Programme), among others.

The panel further stressed in its evaluation report that the ARC contribution to an ‘exceptional infrastructure and an interdisciplinary research environment’ should not be underestimated, and stated explicitly that ‘the seeds sown in recent years can be expected to reap great benefits in the years to come’.

The evaluation panel recommended that Aarhus University secure permanent and stable financial support for the Arctic Research Centre in order to ensure that the centre continues to play an important international role, and the panel pointed out that ARC is currently running a wide range of activities, despite only moderate basic funding.