Aarhus University Seal

Fremtidens arktiske specialister bliver klædt bedre på

Klimaændringer og nye økonomiske muligheder stiller store krav til rådgivning og forvaltning i det arktiske område. Nu går Grønlands Universitet, Færøernes Universitet og samtlige danske universiteter sammen om at ruste nye kandidater til opgaverne ved at uddanne arktiske specialister på tværs af mange fagområder.

Det ”arktiske initiativ” med deltagelse af firs forskere og myndighedsrepræsentanter har netop holdt kick off møde på Hindsgavl Slot. Der var bred enighed om at skabe et fælles katalog med nye arktiske specialkurser, der skal bygge ovenpå bachelorkurser fra alle fakulteter. Alle, lige fra læger og sociologer til biologer, ingeniører og jurister, får mulighed for at opnå specialviden om arktiske forhold.

”Ideen er at f.eks. geologer, biologer, læger og jurister skal dele klasseværelse i kursusblokke, der har overskrifter som ¨Miljø og samfund¨ og ¨Klima og sundhed¨ og at kursusblokkene skal kunne bygges sammen, så man opnår en unik specialisering, der selvfølgelig også afhænger af hvilken bachelor, den studerende kommer med”. Fortæller lektor Lise Lotte Sørensen der er uddannelseskoordinator på Arktisk Forskningscenter, Aarhus Universitet.

Den arktiske specialisering bliver lokalt forankret og får base i Nuuk. Ambitionen er, at det første kursus løber af stablen allerede i foråret 2015, hvor der i første omgang vil være en begrænsning på tolv studerende per kursusblok.

Initiativet er under opbygning, og når det er fuldt udrullet, vil de studerende få tilbudt forskellige fagpakker, der kan sammensættes så de opnår en faglig profil, der matcher deres interesser. På sigt kan fagpakkerne måske forenes og skabe en egentlig arktisk kandidatuddannelse.

Kurserne henvender sig både til grønlandske, færøske, danske og internationale studerende. Især studerende fra andre arktiske nationer som f.eks. Canada kan have interesse i at følge kursusudbuddet i Nuuk.

Yderligere information om mulighederne for arktisk specialisering kan fås hos:

Lektor Lise Lotte Sørensen lls@bios.au.dk