Aarhus University Seal

Hindsgavlmødet den 9.-10. april 2019.

Mødedeltagerne viste en overvældende opbakning til Hindgavlmøderne, så vi fortsætter møderækken i april 2020 med et nyt format, men stadig med DTU, KU og AU som arrangører

Mødedeltagerne viste en overvældende opbakning til Hindgavlmøderne, så vi fortsætter møderækken i april 2020 med et nyt format, men stadig med DTU, KU og AU som arrangører. Tak til alle de, der bidrog med forslag, kommentarer og andre input under mødet.

To dokumenter opsummerer de input, der er kommet under mødet:

En opsummering af den spørgeskemaundersøgelse, der blev gennemført den 10. april

En opsummering af Hindsgavlarbejdsgruppernes konklusioner, præsenteret den 10. april. Find de to filer her: events.au.dk/hindsgavl2019/downloads.html.

Find alle præsentationerne fra Hindsgavlmødets to dage på Isaaffik her:   www.isaaffik.dk/node/4176

Arrangementsgruppen fra DTU, KU og AU var samlet sidst i maj for at drøfte opfølgning på og det videre arbejde med Hindsgavlmøderne. På baggrund af arbejdsgruppernes konklusioner og spørgeskamundersøgelsens resultater konkluderer arrangementsgruppen:

- Hindsgavlmøderne er et vigtigt forum for Rigsfællesskabets arktiske forskere og skal være et væsentligt netværksmødested, der hviler på de nedsatte arbejdsgruppers arbejde. Hindsgavlmøderne bør som sådan videregive anbefalinger til FAF (Forum for Arktisk Forskning), således at der er en større synergi mellem forskernetværket og FAF.

-  Arrangementsgruppen er enig om, at Hindsgavl 2020 fortsætter på dansk, men får et nyt format med mere interaktion mellem deltagerne, flere workshops og mere netværk.

Kommende temaer på næste Hindsgavlmøde kan eksempelvis være formidling og vidensspredning, centreret om den kommende grønlandske forskningshub og det formidlingsarbejde, hub’en potentielt har i det grønlandske og danske samfund, samt dens betydning for det internationale samarbejde.

På vegne af arrangementsgruppen.

Med venlig hilsen

Thomas Plesner

Rådgiver, cand.scient.

AU Science & Technology

Mobil: 2297 2351

Mail: tpl@au.dk