Aarhus University Seal

Insekter krydser grænser

Klimaændringer tvinger arktiske insekter til at flytte længere nordpå. Problematikken er emne for et særnummer af The Canadian Entomologist, samlet og redigeret af forsker fra Institut for Bioscience.

Arktisk perlemorsommerfugl (Boloria chariclea) er en af de nordligst forekommende sommerfuglearter. Den lever på den tørre tundra nord for polarcirklen. Flere andre arter af takvinger er begyndt at kolonisere nye områder længere mod nord, for eksempel i Arktisk Canada. Foto: Toke T. Høye

Et smukkere og mere farverigt Danmark. Sådan kan man positivt vurdere én af effekterne af klimaændringerne, nemlig at arter fra syd flytter nordpå og ender hos os. En stor, smuk og let genkendelig edderkop, hvepseedderkoppen, er et godt eksempel, og gaffelmejeren er en anden art, der har spredt sig fra Middelhavsområdet og lynhurtigt har invaderet Danmark.

I de arktiske områder ser forskerne efter alt at dømme det samme billede, selvom datagrundlaget for at vurdere arternes historiske og nuværende udbredelse er meget ringere end for Danmark. Her udgør leddyr en stor del af landjordens artsrigdom, og leddyrene er særligt følsomme over for de dramatiske klimaændringer, der finder sted. Forskere observerer, at arter bevæger sig nordpå og skaber konkurrence med hjemmehørende arktiske arter, der er tilpasset den ekstreme kulde langt mod nord. Problematikken er undersøgt og diskuteret i en af artiklerne i et nyudkommet særnummer af det videnskabelige tidsskrift The Canadian Entomologist.

Særnummeret markerer, at forskning i arktiske insekter og i arktiske leddyrs rolle i økosystemet er nødvendig for at kunne bevare den arktiske biodiversitet. Seniorforsker Toke Thomas Høye fra Institut for Bioscience har i samarbejde med lektor Derek Sikes fra University of Alaska Museum samlet forskningsartiklerne. En række af artiklerne bekræfter, at den nuværende artsrigdom i Arktis er undervurderet, og at det er vigtigt at få kortlagt forekomst og udbredelse af arter for at kunne vurdere effekten af de dramatiske klimaændringer i området. Hvad der sker med biodiversiteten, og hvordan samspillet mellem arter i fødekæderne bliver påvirket af klimaændringer, er ifølge redaktørerne to vigtige områder for fremtidige studier.

Arktisk perlemorsommerfugl (Boloria chariclea) er en af de nordligst forekommende sommerfuglearter. Den lever på den tørre tundra nord for polarcirklen. Flere andre arter af takvinger er begyndt at kolonisere nye områder længere mod nord, for eksempel i Arktisk Canada.

The Canadian Entomologist, Special Issue, April 2013 

Kontakt:
Seniorforsker Toke T. Høye, Arctic Research Center, Institut for Bioscience, toh@dmu.dk, 87158892 / 30183122.