Aarhus University Seal

Klimaforskningen i Arktis styrkes

Forskningsstationer doneret af VILLUM Fonden og Aage V. Jensens Fonde officielt overdraget til Grønlands Selvstyre og Aarhus Universitet i Nordøstgrønland.

Medlem af Naalakkersuisut for Uddannelse, Forskning og Nordiske Anliggender, Nick Nielsen, og Danmarks Minister for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Morten Østergaard, sammen med HKH Kronprins Frederik i Zackenberg. Foto: Peter Bondo Christensen
Nick Nielsen takker Aage V. Jensens Fonde for overdragelse af forskningsstationen i Daneborg. Bagved i billedet står Leif Skov, bestyrelsesformand for Aage V. Jensens Fonde. Foto: Peter Bondo Christensen

Nogle af verdens bedste arktiske forskningsstationer blev i sidste uge officielt indviet ved Zackenberg og Daneborg i Nordøstgrønland, mens det første spadestik blev taget til helt nye forskningsfaciliteter ved Station Nord.

Med nye fremragende faciliteter står forskere fra hele verden bedre rustet end nogensinde til at forske i de store klimabetingede ændringer i Arktis.

Indvielse og spadestik fandt sted, da en dansk/grønlandsk delegation besøgte de tre lokaliteter i Nationalparken for Nord- og Nordøstgrønland.

Hundepisk ved Daneborg

Med i delegationen var HKH Kronprins Frederik, der med et velrettet slag med hundepisken væltede en flaske champagne og dermed åbnede de nye forskningsfaciliteter ved Daneborg.

I sin åbningstale lagde kronprinsen vægt på forskernes tilstedeværelse i det arktiske område.

”Det er imponerende at se, hvad dansk forskning kan præstere her i Arktis. Vi er langt fremme, fordi vi er til stede her i Zackenberg og Daneborg, og det er helt afgørende, hvis man vil drive det vidt,” sagde Kronprins Frederik.

Aage V. Jensens Naturfond har gennem årene bevilget 35 millioner kroner til de to forskningsstationer, der samlet går under betegnelsen Zackenberg Research Station.

Mere end 100 forskere fra hele verden besøger allerede nu forskningsstationerne og forsker i klima og organismer i de arktiske økosystemer. Og stationerne er blevet et internationalt pejlemærke på grund af et forbilledligt samarbejde mellem de mange forskellige forskningsområder.

Gennem det meste af 2014 bliver stationerne ved Zackenberg og Daneborg base for en storstilet forskningsindsats i regi af Arctic Science Partnership, hvor adskillige forskerhold vil arbejde gennem både vinter og sommer.

Nye faciliteter ved Station Nord

Fra Daneborg fløj delegationen til Station i den nordligste del af landet. Anledningen var spadestik til Grønlands Selvstyres og Aarhus Universitets nye forskningsstation: Villum Research Station. VILLUM Fonden har doneret 70 mio. kr. til de nye forskningsfaciliteter, som åbnes i 2014.

På Station Nord bliver forskningen koncentreret om klima, luft, is og hav og Villum Research Station bliver en af verdens nordligste forskningsstationer med overnatningsfaciliteter, laboratorier, snescootere, bæltekøretøjer og ubemandede droner, der gør det muligt at studere luftens sammensætning og observere dyr og landskab fra luften.

I sin tale i forbindelse med spadestikket lagde Kronprins Frederik vægt på det tætte samarbejde mellem det Grønlandske Selvstyre og forskerne.

”Jeg meget stolt over at være en del af det Rigsfællesskab, som er samlet her i dag for at tage hul på et nyt og spændende samarbejde. Det er et spadestik ikke kun til en bygning, men til et projekt, der opbygger viden, som kommer os alle til gode”, sagde Kronprinsen.

Tak fra Grønland og Danmark

Grønlands minister for Uddannelse, Forskning og Nordiske Anliggender, Nick Nielsen, takkede fondene for forskningsstationerne.

”Forskningsstationerne er mere end "bare" bygninger. De er også inspiration og motivation for alle forskere, og giver endnu bedre muligheder for grønlandske institutioner til at indgå i forskningsrelationer i Rigsfællesskabet og bredere internationalt,” sagde Nick Nielsen og rettede en varm tak til Aarhus Universitet for det konstruktive samarbejde om at opbygge forskningen i Nordøstgrønland.

Rektor på Aarhus Universitet, Lauritz B. Holm-Nielsen, glædede sig over at forskere fra hele verden nu får endnu bedre forhold i Nordøstgrønland.

”Det er ikke kun forskerne på Aarhus Universitet, der får glæde af de store donationer fra Aage V. Jensens Fonde og VILLUM FONDEN. Også vores mange samarbejdspartnere fra hele verden får nu fantastiske muligheder for at kaste nyt lys på de faktorer, der påvirker det globale klima og hvordan klimaændringerne påvirker det mægtige arktiske område,” sagde rektor og understrede, at han ser frem til samarbejdet med Grønlands Selvstyre om drive forskningsstationerne i Zackenberg, Daneborg og Station Nord.

Med i delegationen var også Danmarks minister for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Morten Østergaard, bestyrelsesformand i Aage V. Jensens Naturfond Leif Skov, bestyrelsesformand i VILLUM FONDEN Lars Erik Kann-Rasmussen, leder af Aarhus Universitets nye arktiske forskningscenter (Arctic Research Center) og Klimacenteret i Nuuk, professor Søren Rysgaard samt direktør for Grønlands Naturinstitut i Nuuk, Klaus Nygaard.