Aarhus University Seal

Miljø og råstoffer i Grønland

New publication by Boertmann D, Aastrup P, Asmund G, Bach L, Fritt-Rasmussen J, Gustavson K, Hansen V, Johansen P, Lund H, Mosbech A, Riget FF, Søndergaard J, Tougaard J, Wegeberg S (2018).

Resume:

Grønland er rigt på naturlige ressourcer. Land og hav er levested for unikke dyre- og plantearter, og i undergrunden findes mange råstoffer.

På sigt kan råstofferne give det grønlandske samfund væsentlige indtægter. Men efterforskning og udvinding af råstoffer påvirker natur og miljø og kan skade landets nuværende erhverv. Grønland er stærkt afhængig af dets levende ressourcer i form af fiskeri og fangst, ligesom turisme vokser som indtægtskilde, og det er derfor vigtigt for de grønlandske myndigheder at sikre en uforstyrret natur og et rent miljø.

Miljø og råstoffer i Grønland giver et indblik i de miljøproblemer, som råstofaktiviteter i Grønland kan give anledning til. Den viser samtidig, hvor vigtigt det er for myndigheder og rådgivere at have et indgående kendskab til Grønlands miljø og natur for at kunne miljøregulere optimalt. Og den viser, hvordan krav til selskaberne om at arbejde efter de højeste tekniske standarder og internationale konventioner sikrer, at påvirkningen af miljøet bliver så lille som muligt.

unipress.dk/udgivelser/m/milj%C3%B8-og-r%C3%A5stoffer-i-gr%C3%B8nland/