Aarhus University Seal

"Sæt forskningen fri"

På baggrund af mange års forværrede forskningsvilkår er nu mere end 1000 forskere gået sammen om et frihedsbrev til politikerne kaldet ’Sæt forskningen fri’.

På baggrund af mange års forværrede forskningsvilkår og de seneste historier om chikane, forskningstyveri, stress blandt forskere etc. er nu mere end 1000 forskere gået sammen om et frihedsbrev til politikerne kaldet ’Sæt forskningen fri’. Heri foreslås det, at der bør nedsættes en kommission til at undersøge vilkårene for forskningsfrihed i Danmark. Der udpeges tre områder, som er væsentlige at se på: 1) behov for evaluering og hernæst revision af universitetsloven, 2) flere basismidler til fri forskning og flere fastansættelser og 3) et generelt eftersyn af incitamentsstrukturerne for og finansieringen af forskningen.

Du kan følge med i underskriftsindsamlingen og støtte op om brevets budskaber ved at blive medunderskriver her: https://forms.gle/dWn6kFKJk3T1cDxr6

Tirsdag d. 14. juni fra kl. 12-13 afholdes arrangementet ’FRIHEDSKALDET’ på Christiansborg slotsplads, hvor alle underskrifterne på brevet bliver afleveret til politikerne. Mere info følger herom – men sæt gerne kryds i kalenderen allerede nu. Dagen derpå bliver alle underskrifter med det overordnede budskab ’Sæt forskningen fri!’ trykt som en annonce i et par landsdækkende aviser.  

Ved spørgsmål eller lignende er du velkommen til at kontakte ph.d.-stipendiat Maria Toft på mt@ifs.ku.dk.