Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

News

2021.09.20 | Arctic Research Centre

A Comparison of Decimeter Scale Variations of Physical and Photobiological Parameters in a Late Winter First-Year Sea Ice in Southwest Greenland

New publication by Lars Chresten Lund-Hansen, Clara Marie Petersen, Dorte Haubjerg Søgaard, and Brian Keith Sorrell

2021.09.20 | Arctic Research Centre

Photobiological Effects on Ice Algae of a Rapid Whole-Fjord Loss of Snow Cover during Spring Growth in Kangerlussuaq, a West Greenland Fjord

New publication by Brian K. Sorrell, Ian Hawes, Tanja Stratmann, and Lars Chresten Lund-Hansen

2021.09.20 | Arctic Research Centre

Upwelling Irradiance below Sea Ice—PAR Intensities and Spectral Distributions

New publication by Lars Chresten Lund-Hansen, Michael Bjerg-Nielsen, Tanja Stratmann, Ian Hawes, and Brian K. Sorrell

Lauge Kochs gamle forskningsstation er fra 1931. Stationen der ligger foran klippen Bastionen på Ella Ø er istandsat af Nanok og bruges i dag af ekspeditioner og forskere.

2021.09.17 | Arctic Research Centre

Ella Ø i Nordøstgrønland er knudepunkt for ny forskningsindsats

I de vidt forgrenede fjordsystemer i Østgrønland er Ella Ø nem at overse. Men øen har gennem mange år haft vital betydning både for Grønlands historie og for den tidligste udforskning af Nordøstgrønland. Frivilligt arbejde fra medlemmer af Nordøstgrønlandsk Kompagni Nanok har nu gjort det muligt at udføre moderne forskning i østgrønlandske fjorde…

De nye lette sonder skal stå deres prøve i Nordøstatlanten. Ebbe Poulsen, der her holder sonden, er maskiningeniør og har sammen med Mathias Eggertsen bygget målesonden.

2021.09.17 | Arctic Research Centre

På vej mod ny viden om arktiske vandmasser

Gennem den sidste uge har inspektionsfartøjet Knud Rasmussen tilbagelagt knap 3.500 kilometer fra Nuuk syd om Kap Farvel og nærmer sig nu fjordsystemerne omkring Ella Ø på østkysten. Ti forskere om bord har haft lejlighed til lave en række undersøgelser af vandmasserne langs østkysten, hvor forskerne har særligt fokus på afsmeltningen af ferskt…

Et tværfagligt samarbejde mellem biologer og ingeniørstuderende har resulteret i en ny, let, og billig målesonde, der kan bæres afsted af droner. Fra venstre ses Søren Rysgaard, Ebbe Poulsen, Mathias Eggertsen.

2021.09.17 | Arctic Research Centre

Forskningstogt med Knud Rasmussen til Østgrønland en succes

Skibet er ladet med forskningsdata, når inspektionsfartøjet Knud Rasmussen denne weekend kommer til Færøerne efter omkring 5.500 kilometer sejllads. Forskerne har haft et succesfuldt togt til svært fremkommelige fjorde i Østgrønland.

2021.09.15 | Arctic Research Centre

Book Reception - Arctic Sea Ice Ecology

On the occasion of the publishing of our book last year, you are invited to a book reception Friday 1 October between 1 and 3 pm in building 1135 (Lok. 234, Coffee room), Ole Worms Allé 1, Aarhus University

2021.08.11 | Arctic Research Centre

Pressemeddelelse: Samarbejde mellem Arktisk Kommando og forskere giver ny viden om havet rundt om Grønland

Vandmassernes bevægelse rundt om Grønland har stor betydning for klimaet i Arktis, og for alt liv i havet. Indtil nu er havstrømmene beskrevet vha. computermodeller, men der mangler data for at forstå havets vekselvirkning med Indlandsisen. Nu vil et hold forskere skaffe data om vandmasser direkte fra Nuuk ned langs Kap Farvel og op langs…

The mother stations are constructed in containers that are wrapped in solar cells and equipped with a wind turbine. Together, they are to ensure power to the measurement stations for a whole year. Photo: Søren Rysgaard
Researchers Wieter Boone and Geoffrey Johnen are mounting the contents of the containers that constitute the mother stations in the network of automated and autonomous measurement stations. Photo: Søren Rysgaard

2021.08.10 | Arctic Research Centre

Researchers examine Greenland gradients

For the past 25 years, researchers have carried out measurements of the climate and environment in East Greenland. This has resulted in an extremely valuable time series of many different data – primarily on the Zackenberg/Daneborg area and within the framework of the Greenland Ecosystem Monitoring (GEM) program. Presently, researchers at the…

2021.08.09 | Arctic Research Centre

Ni dages fest under isen: Små alger, der lever både som dyr og planter, booster livet i de arktiske fjorde

Det var svært at tro på tallene, da forskerne så resultaterne fra deres målinger i Nordøstgrønland. På ni forårsdage bandt fjordens planktonalger halvdelen af den mængde kulstof som algerne normalt binder i løbet af en hel vækstsæson. Og det var endda gennem ni forårsdage, hvor havisen stadig dækkede fjorden. Det bragte forskergruppen på sporet af…

2021.07.30 | Arctic Research Centre

Artikelserie i Sermitsiaq (5/6): Kobbefjord fortæller om vandmasserne ved Grønlands kyst

Ændringer i klimaet betyder, at Grønlands kyster oplever større udsving i den mængde ferskvand, der strømmer ud fra land. I Kobbefjord ved Nuuk følger forskerne udviklingen nøje og kan nu bidrage med detaljeret viden om, hvordan udsving i klima og vejr påvirker vandmængderne i forskellige elve.

2021.07.30 | Arctic Research Centre

Artikelserie i Sermitsiaq (4/6): Den arktiske tundra frigiver metan året rundt

Konstante målinger gennem femten år på den frosne tundra viser at metan slipper ud af jorden både sommer og vinter. Udslippet af den meget potente drivhusgas kommer i bølger, og styres især af hvornår sneen smelter om sommeren og hvornår jorden fryser til i efteråret

2021.07.16 | Arctic Research Centre

Artikelserie i Sermitsiaq (3/6): Mere sne bremser gletsjernes afsmeltning

Ikoniske billeder af Grønlands gletsjere går verden rundt, når klimaforandringerne debatteres. De skrumpende gletsjere er blevet et symbol på de kræfter, vi er oppe imod i en varmere verden. Nu viser overvågningen af to grønlandske gletsjere, at vinterens snemasser påvirker, hvordan isen smelter.

2021.07.09 | Arctic Research Centre

Artikelserie i Sermitsiaq (2/6): Moskusoksens værste fjende er vintre med meget sne

Mængden af kalve, der kælves og overlever det første leveår er altafgørende for bestanden af moskusokser. Og kalvenes succes afhænger af mødrenes adgang til føde. Også om vinteren. Vintre med meget sne er en trussel for det vandrende arktiske tæppe med den hårde pandebrask. Og det er måske, hvad fremtiden bringer

Takket være en betydelig bevilling fra Aage. V. Jensens Fonde er der nu etableret moderne forskningsstationer både i Zackenberg og Daneborg samt i Nuuk/ Kobbefjord som bliver flittigt brugt af forskere fra hele verden.

2021.07.03 | Arctic Research Centre

Artikelserie i Sermitsiaq (1/6): 25 års data dokumenterer forandringer i Arktis

Temperaturstigningen i Arktis foregår langt hurtigere, end vi troede for blot 5-10 år siden. Det påvirker naturen i Arktis. Budskabet fra forskerne var klart til forårets møde i Arktisk Råd, hvor ministre fra alle de arktiske nationer var samlet. Med målinger, der dækker de sidste 25 års udvikling i den Grønlandske natur, har forskerne opbygget en…

Showing results 1 to 15 of 833

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next