Aarhus University Seal

Ny bog borer dybt i havisen

Havis i Arktis og Antarktis dækker ca. 10-12 % af jordens overflade og spiller en helt afgørende rolle for klimaet på jorden.

Den nye bog om havisens økologi ”Arctic Sea Ice Ecology” der i september udkom på forlaget Springer. Foto: Lars Chresten Lund-Hansen
På undersiden af havisen sidder der rækker eller kæder af isalger der lever af næringsstoffer fra havet og den smule lys, der trænger gennem havisen. Foto: Lars Chresten Lund-Hansen
Forskerne har i Kangerlussuaq i Grønland boret hul i den meter-tykke havis for at sænke en fjernstyret undervandsrobot ind under havisen. Det giver dem mulighed for at studere isalgerne i deres naturlige habitat. Foto: Lars Chresten Lund-Hansen

Nu har en gruppe danske og udenlandske forskere skrevet en helt ny bog om dette vigtige og særegne økosystem.

For havisen udgør et økosystem i lighed med alle andre økosystemer. I isen lever der mikroalger, bakterier, vira, svampe og andre mikroskopiske organismer. De interagerer og påvirker alle hinanden.

I modsætning til andre økosystemer, forsvinder en stor del af havisen hver sommer for så at blive gendannet det efterfølgende efterår og vinter.

Bogen er bygget op så den følger årstiderne og beskriver de økologiske processer hvor lys og temperatur er helt afgørende. Vi hører om hvordan havets salt fryser ud af isen, når den dannes, hvordan bakterier i isen nedbryder organisk stof og frigiver næringssalte, som de små indefrosne alger optager under deres fotosyntese.

Og vi indser, hvordan dannelse og afsmeltning af havis påvirker hele det globale kulstofkredsløb.

”Organismerne i havisen skal kunne takle helt ekstreme forhold med voldsomme kuldegrader og en meget høj og svingende saltholdighed, der forandrer sig gennem året, ”fortæller Lars Chresten Lund-Hansen, der er lektor ved Arktisk Forskningscenter og Akvatisk Økologi, Aarhus Universitet og som har stået i spidsen for bogprojektet.

”Det unikke er, at vi nu har data fra alle tidspunkter året rundt og dermed kan få en samlet forståelse af det komplicerede økosystem,” siger Lars Chresten Lund-Hansen.

Ved siden af de økologiske kapitler indeholder bogen også et kapitel om de mange metoder, forskerne anvender til at studere havisens økologi. Isen skal samles ind og analyseres i laboratorier og moderne undervandsrobotter bliver nu taget i brug for at give forskerne den nyeste viden fra de iskolde områder.

Den nye bog bliver bl.a. anvendt som lærebog ved kurset ”Arctic Sea Ice Ecology”, der afholdes i Nuuk, Grønland. 

Yderligere oplysninger om bogen:

Lektor Lars Chresten Lund-Hansen; Institut for Biologi, Arktisk Forskningscenter og Akvatisk Økologi, Aarhus Universitet. Mail: lund-hansen@bio.au.dk; Telefon: +45 8715 5615